A principal folla de ruta da organización é elaborada tras un proceso moi participativo de reflexión conxunta