Despois da Asemblea é o máximo órgano de dirección. Foi elixida no ano 2015 por un período de catro anos. Estes son os membros que a conforman:

Anxo Queiruga Vila |

Presidente

Ramón Sestayo Lestón |

Vicepresidente 1º  

Mónica Álvarez San Primitivo |

Vicepresidenta 2ª 

Ignacio Rodríguez Sáez |

Secretario Xeral  

Juana Tubío Ordóñez |

Vicesecretaria

Álvaro García Bustelo |

Tesoureiro  

Silvestre Couto Torrado |

Vicetesoureiro

Celso Álvarez Pérez |

Vogal

José Luís Costoya Quintela |

Vogal

Paulo Fontán Torreiro |

Vogal  

Mª Emma Caamaño García |

Vogal

David Silva Gómez |

Vogal  

Manuel Santos Lamas |

Vogal

Laura Quintas Lorenzo |

Vogal  

 Manuel Barreiro Conde |

Vogal 

Miguel Pazo Páramos |

Vogal

 Mª Jesús Pérez Piñeiro |

Vogal

Manuel Laureano Caamaño Sestayo |

Vogal