Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Apoiou o programa En-Red-Arte no que participaron 262 persoas do movemento asociativo de COGAMI nun total de 16 obradoiros de fotografía, teatro, danza, pintura e música.

Este programa rematou cunha exposición de pinturas e esculturas nunha sala da Cidade da Cutlura.

O éxito acadado foi tal que, en 2017 renova a súa excución por un ano máis.