Secretaría Xeral de Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Esta Secretaría Xeral financia con 70.000 euros un programa que está dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e que cofinancia o Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. este financiamento permite que COGAMI desenvolva un Servizo de Atención Especializada á Muller con Discapacidade no que se realizan actividades de deseño e avaliación de plans personalizados de integración, intervencións básicas de traballo social, acompañamento e/ou información aos servizos normalizados e coordinación co equipo profesional dos mesmos cando sexa necesario.

Outro dos programas que se financia a través de Igualdade é un servicio de atención especializada á muller con
discapacidade. Un total de 40.000 euros se destinan á subvención do Programa de recursos integrais de atención especializada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.