• Funcións: Conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

Normativa de aplicación:

Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

Toda aquela lexislación que afecta a xestión e ao desenvolvemento das actividades da organización.

Estatutos constitución: Podes descargalos aquí.

Declarada de utilidade pública en 2004. Mira a declaración de Utilidade Pública.

Estrutura organizativa:

         

Xunta Directiva

Comisión Permanente

Coordinación de Áreas

Coordinacións áreas actividade

Coordinación de cada oficina

Aquí regollemos os logros de 2019: