COGAMI imparte en Santiago un curso de auxiliar de transporte adaptado
  • Novas
  • 23 de noviembre de 2018

COGAMI imparte en Santiago un curso de auxiliar de transporte adaptado


COGAMI inicia en Santiago de Compostela un curso de formación para o emprego para persoas con discapacidade de Auxiliar de transporte adaptado ED2/18 ao que asisten 12 persoas (7 homes e 5 mulleres).

Financiado pola Fundación ONCE a través de Inserta, esta acción formativa de 50 horas de duración, das que 20 horas serán prácticas, impártese en horario de 9 a 14 horas ata o 5 de decembro e está dividida nos seguintes módulos: coñecemento da discapacidade, lexislación sobre transportes colectivos e funcións do acompañante de transporte adaptado, actuación de auxiliar no transporte de persoas con discapacidade e seguridade e prevención de riscos laborais no transporte colectivo.

Todas as persoas que iniciaron este curso están inscritas no servizo PorTalento da Fundación ONCE, ademais de COGAMI. O obxectivo xeral desta formación é dotar de habilidades e competencias específicas ás persoas coa clara intención de centrarse nunha busca activa de emprego en distintos sectores, facendo especial fincapé en acompañante de persoas con mobilidade reducida.