Fundación ONCE financia 20 proxectos de COGAMI e entidades membro a través da convocatoria do Plan de Prioridades
  • Novas
  • 09 de septiembre de 2020

Fundación ONCE financia 20 proxectos de COGAMI e entidades membro a través da convocatoria do Plan de Prioridades

Foron un total de vinte os proxectos aprobados na convocatoria deste ano de subvencións de COCEMFE, entidade que ten un acordo coa Fundación ONCE para executar o Plan de Prioridades e acometer actuacións necesarias para a inclusión das persoas con discapacidade.

Tanto COGAMI como as súas entidades membro presentáronse á convocatorias de programas de atención á autonomía persoal como tamén de inversións en centros de servizos e vehículos de transporte colectivo, ascendendo a unha contía total de 294.566’25 euros.

Relacionados cos programas de atención para a autonomía persoal, o financiamento repártese en actividades que se desenvolven nos centros de recursos e entidades como a atención integral en Fingoi; adecuación de sistemas de comunicación; atención integral a persoas con enfermidade inflamatoria intestinal e fibrose quística; información e atención psicosocial a pacientes con artrite e con enfermidade renal crónica e orientación, apoio e asesoramento a persoas afectadas de esclerose múltiple.

Outros programas financiados a través deste Plan de Prioridades son o de vida autónoma e independente de persoas afectadas por enfermidades neuromusculares coa axuda dun asistente persoal; fisioterapia especializada en linfedema e lipedema, a consolidación de servizo de fisioterapia en Ponteareas e rehabilitación fisioterapia para persoas con Parkinson e enfermidades raras; a promoción da autonomía das persoas con amputación en Galicia, promoción dunha vivenda tutelada e un programa de sensibilización sobre a linguaxe inclusiva e non discriminatoria.

Os traballos de mellora de instalacións levaranse a cabo en Medelo con obras de mantemento e reparación; a renovación da plataforma de salvaescaleiras de acceso a AGORA; Íntegro desenvolve proxecto de promoción da autonomía persoal e vida independente e Ámbar realiza terapia ocupacional e impresión 3D. En canto ao transporte, Adisbismur contará cun vehículo adaptado a través do Plan de Prioridades.

Dos proxectos presentados en 2020, ademais dos de COGAMI, foron seleccionados os destas entidades membro: Acem Compostela, Accu, Adapta, Asearpo, AGFQ, Alcer Pontevedra, Avante, Acadar, Alcer Coruña, Asem Galicia, AGL, AODEM, Andade Galicia, Avempo, Agora, Íntegro, Ámbar e Adisbismur.