Laura Quintas, reelixida presidenta da Asociación Galega de Hemofilia para os vindeiros catro anos
  • Novas
  • 20 de julio de 2020

Laura Quintas, reelixida presidenta da Asociación Galega de Hemofilia para os vindeiros catro anos

Tras catro anos encabezando a Asociación Galega de Hemofilia, Laura Quintas volve contar co apoio para continuar co seu labor na representación das persoas con hemofilia ou algunha outra coagulopatía conxénita de Galicia, durante a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria.

Tras o seu nomeamento, Laura Quintas  afirmou que “nos vindeiros catro anos centrarémonos en todas as cuestións que como movemento asociativo reclamamos e aínda non conseguimos. Tamén en paliar os enormes efectos negativos que a pandemia do COVID-19 está a ocasionar nas persoas con enfermidades crónicas como as coagulopatías, e que non se produza ningún retroceso nos éxitos acadados ata o de agora e no exercicio dos seus dereitos”.

Laura Quintas renova así a presidencia cun equipo formado por Susana García Martinez, vicepresidenta da entidade; Mª Isabel Valiela Pérez, que estará á fronte da Secretaría Xeral; Ricardo García Carrión como Vicesecretario; Celso Álvarez Pérez  como Tesoureiro; e como vogais, Iria Rico Varela e Brais Carreira Iglesias.

As principais liñas de actuación que expón a directiva, que repite de forma íntegra, son mellorar o acceso ás novas opcións terapéuticas e fomentar a investigación nas coagulopatías máis raras que a día de hoxe non teñen tratamento; impulsar  a participación activa da entidade e das persoas con coagulopatías das zonas rurais; conseguir a visibilización das mulleres con coagulopatías e alcanzar unha mellor coordinación entre o ámbito social e o sanitario.

Doutra banda, durante a Asemblea aprobáronse as contas anuais, a memoria de actividades do pasado ano así como o plan de actuación para este ano 2020.

Máis de 500 persoas galegas con hemofilia

En Galicia, máis de 500 persoas teñen hemofilia ou algunha outra coagulopatía conxénita e dependen dun tratamento adecuado que minimice o risco infeccioso, e que evite contaxios como os sufridos no pasado con resultados mortais para algúns enfermos.

A Asociación Galega de Hemofilia (Agadhemo), foi fundada o 6 de xuño de 1988 e atópase integrada dentro da Federación Española de Hemofilia, constituída no mes de outubro do mesmo ano. A día de hoxe, o colectivo representa a práctica totalidade das persoas con hemofilia en Galicia.

Agadhemo, entidade declarada de Utilidade Pública segundo a Orde do 18 de outubro de 2010, é membro activo de COGAMI (Confederación Galega de persoas con discapacidade).

Para máis información, poden contactar no teléfono 661 558 420 ou consultar a web www.hemofiliagalicia.com.