Un programa de atención temperá de Misela beneficia a 61 nenas e nenos da comarca de Noia e Muros
  • Novas
  • 13 de enero de 2021

Un programa de atención temperá de Misela beneficia a 61 nenas e nenos da comarca de Noia e Muros

Cada vez que unha persoa contribuínte marca o recadro de Actividades de interese xeral consideradas de interese social, colabora con programas como o de Atención Temperá e Discapacidade Infantil que desenvolve a Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros (Misela).

Durante o ano 2020, participaron neste programa un total de 61 nenas e nenos coas súas familias, un recurso que a entidade ofrece dentro do servizo EDIAT, Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá.

Este programa é posible coa financiación obtida a través da Xunta de Galicia e que vén derivada a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda, a coñecida como X Solidaria, procedentes das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”.

A través da atención temperá ofrécese atención global e especializada ás nenas e nenos con discapacidade ou risco de desenvolvela e á súa familia, potenciando o seu desenvolvemento e favorecendo a súa funcionalidade, sen separalo do seu medio familiar e social.

Este servizo resulta fundamental para dar cobertura de tratamento especializado ás nenas e nenos no seu entorno próximo, xa que contan con atención individualizada de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoloxía, así como atención ás familias, seguimento e coordinación co entorno.