ACTIVA SOCIAL, E.T.T.

ACTIVA SOCIAL, E.T.T.

É un centro especial de emprego que nace en 2013 co obxectivo de ofrecer solucións de contratación temporal ás empresas de Galicia que buscan integrar persoas con discapacidade aos seus cadros de persoal.

Activa Social é específica para persoas con discapacidade e busca xerar confianza dentro do empresariado ao funcionar como un método para analizar a idoneidade da persoa traballadora e valorar se se podería incorporar ao cadro de persoal da empresa.

Activa ten 35 persoas traballando, o 89% con discapacidade.

Delegación de Pontevedra

PTL Valadares. Centro de Negocios oficina 3-4

36134 Vigo

Teléfono: 600 917 475 / 673 05 48 77

E-mail: delegacionvigo@activasocial.es