Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade da provincia de Pontevedra

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade da provincia de Pontevedra

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade Física de Pontevedra (COGAMI PONTEVEDRA) constitúese legalmente ou 3 de marzo de 1989. É a entidade máis representativa do movemento asociativo de persoas con discapacidade da Provincia de Pontevedra. Está conformada por dez asociacións de persoas con discapacidade, seis de ámbito comarcal e catro referidas a enfermidades específicas de ámbito provincial.

Forma parte a nivel autonómico da estrutura asociativa de COGAMI ( Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) e a nivel estatal é membro de COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

MISIÓN:

A misión da federación é promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade cara a súa plena integración.

OBXECTIVOS:

 • Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
 • Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade.
 • Crear as condicións para que as entidades membro poidan cumprir axeitadamente a misión.
 • Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na Federación con criterios de solidariedade.
 • Representar os seus membros no ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

O ámbito territorial da Federación, é o da provincia de Pontevedra.

As entidades membro son as seguintes:

ENTIDADES ASOCIADAS

As asociacións membro de COGAMI PONTEVEDRA son:

 • AMIZADE (Asociación de persoas con discapacidade da comarca de Pontevedra)
 • ASODIFISI (Asociación de disminuídos físicos de Mos)
 • AGADHEMO (Asociación Galega de Hemofilia. Delegación provincial de Pontevedra)
 • ACADAR ((Asociación de Mulleres con discapacidade de Galicia)
 • AGFQ (Asociación Galega de Fibrose Quística. Delegación provincial de Pontevedra)
 • ADAPTA (Asociación de persoas con discapacidade das Comarcas do Condado e Paradanta)
 • AGL (Asociación Galega de Linfedema)
 • ANDURIÑA (Asociación de Persoas con Discapacidade do Salnés)
 • ASEARPO (Asociación Enfermos de Artrite de Pontevedra)
 • AVANZAR (Asociación de Persoas con Discapacidade do Umia - Ulla)
 • AVIDEPO (Asociación Viguesa de espondilíticos de Pontevedra)
 • VONTADE (Asociación de persoas con discapacidade VONTADE)
 • ALCER PONTEVEDRA (Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril de Pontevedra)
 • ASEM (Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares)
 • AVEMPO (Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra)

 

Na actualidade Cogami Pontevedra conta cos seguinte servizos:

 • Información e asesoramento.
  • Pretende mellorar os servizos de atención ás persoas con discapacidade, ás súas familias, así como a outras entidades públicas e privadas vinculadas ao sector social.
  • O obxectivo e a integración laboral das persoas con discapacidade. Para elo as accións principais son a orientación laboral e as visitas a empresas.
 • Formación Ocupacional, Formación para adultos, Formación a distancia, Informática Básica, Traballador de Espazos Forestais, Auxiliar de Axuda a Domicilio, Viveirismo e Xardinería, Iniciación en Novas Tecnoloxías, Todos en Internet, Vendedor de quioscos.
 • Estudios e asesoramento de supresión das barreiras para particulares e organismos públicos e privados.
 • Fisioterapia e piscina terapéutica.
  • Garantir ás persoas dependentes e con escasos recursos económicos o acceso ao seu contorno favorecendo a súa mobilidade, comunicación e participación na comunidade.
 • Dinamización Asociativa, Apoio na Xestión de Subvencións, Mediación Familiar, Actividades de Ocio e Tempo libre, Elaboración de Proxectos.
  • Participa en distintos proxectos europeos, como: Iniciativa Leonardo Da Vinci, Iniziativa Horizón, Iniziativa Interreg, iniciativa Connect.

Enderezo: Rúa As Teixugueiras, nº 15


Código Postal: 36212

Localidade: Navia - Vigo

Provincia: Pontevedra

Correo electrónico: fed.cogamipontevedra@cogami.gal

Teléfono: 986281893 / 986281897


Páxina Web: http://cogamipontevedra.org/

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Non se atoparon resultados!