Queremos unha accesibilidade universal e traballamos a diario pola eliminación das barreiras arquitectónicas e pola construción dun mundo accesible.

O nivel de discapacidade dunha persoa moitas veces está directamente relacionado co nivel de  accesibilidade do espazo onde estuda, onde traballa, onde se divirte onde vive. A posibilidade de movemento, percepción, comprensión e interacción determina o nivel de autonomía persoal, da autoestima, do desenvolvemento de obxectivos persoais.

Dende o ano 2003, a área de Accesibilidade presta asesoramento sobre lexislación, axudas técnicas, ergonomía e mellora da accesibilidade seguindo os principios do deseño universal.

Realizamos actividades de consultoría, de asesoramento, formamos e elaboramos proxectos de mellora da accesibilidade e supresión das barreiras, pretendemos incrementar a ergonomía, transitabilidade e usabilidade dos espazos e servizos co fin de mellorar a autonomía das persoas con discapacidade.

Entre os servizos que prestamos en materia de accesibilidade, están:

- Asesoramento especializado.

- Proxectos para adaptación da vivenda e o posto de traballo.

- Plans de accesibilidade para as Administracións Públicas, entidades públicas ou privadas, dirixido a contornas urbanas, monumentais, industriais, deportivos, de edificación...

- Asesoramento e seguimento durante o proceso de construcción orientado a profesionais da arquitectura e á construcción.

- Peritaxe. Información técnica para valorar o grao de accesibilidade e as opcións de adaptación existentes tendo en conta os axustes razoables contemplados no RDL 1/2013.

- Asesoramento sobre medios técnicos e/ou tecnolóxicos dispoñibles no mercado para previr, mitigar ou neutralizar posibles limitacións derivadas da discapacidade.

Tamén podes contactar con este servizo no teléfono 981 574 698 - 986 487 925 ou no correo accesibilidade@cogami.gal