Prestan servizos de apoio adecuados ás necesidades das persoas con discapacidade que acoden aos centros.

Os centros de recursos prestan servizos de apoio ás necesidades das persoas con discapacidade. Un equipo interdisciplinar de profesionais avalía e valora as necesidades das persoas usuarias e, xunto coa persoa e famila, deseñan o plan de atención individualizada (P.A.I.) axustado as súas capacidades no marco dos servizos e programas do centro, sempre partindo dunha definición de centros non finalistas, é dicir, deberán promover a saída de persoas usuarias cara outros procesos de formación- emprego e de vida autónoma.

Os centros de recursos contan con servizos de centro de día, centro ocupacional e formación, que funcionan de forma diferenciada. Aquí préstanse servizos axustados a cada área de traballo como son:

- Servizos de rehabilitación físico -cognitiva (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia,...)

- Formación básica e instrumental (Graduado en ESO, obradoiros, novas tecnoloxias, habilidades básicas e instrumentais da vida diaria,...).

- Formación cara ao emprego.

- Orientación profesional e laboral a través da impartición de cursos orientados ao mercado laboral da zona.

- Outros servizos complementarios e comúns ( transporte adaptado, acompañamento, comedor,...).

Se queres obter máis información do que son os centros de recursos, podes contactar nestes enderezos:

           

Fingoi en Lugo

Polígono de Fingoi, Rúa da Luz Nº4, 27002 Lugo

Teléfono 982 253 332

Mail: sillugo@cogami.gal

   


Monteporreiro en Pontevedra

Rúa Alemaña, nº23, baixo, 36162 Pontevedra

Teléfono: 986 845 250

Mail: crd.monteporreiro@cogami.gal

   

Medelo en Silleda

Manduas-Lugar de Medelo s/n, 36570 Bandeira, Silleda (Pontevedra)

Teléfono: 663 940 759

Mail: crd.silleda@cogami.gal


   

Rebullón en Mos

Avda. do Rebullón s/n. Puxeiros 36162 Pontevedra

Teléfono: 986 487 925

Mail: crd.mos@cogami.ga
             

Ferrol

Rúa Sánchez Calviño nº 56-58, 15404 Ferrol

(A Coruña)

Teléfono: 981 325 568

Mail: silferrol@cogami.gal

 

 

 
Amarai en Boimorto

Lugar de Cernadela – Boimil, 15818 Boimorto

Teléfono: 981 516 072

Mail: centrorecursos@amarai.es

 

   

Agora en Monforte

Carud 142 baixo, 27400 Monforte (Lugo)

Teléfono: 982 410 289

Mail: crd.agora@cogami.gal

 

 

   

Íntegro en Cabana de Bergantiños

Estrada Coruña - Fisterra km.52, A Pedra Nantón,

15149 Cabana de Bergantiños

Teléfono: 981 734985 /  650 961649

Mail: integro@cogami.gal


   

      

Ámbar en Ribeira

Lugar San Roque - Frións s/n, 15960 Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)

Teléfono: 981 874 480

Mail: crd.manuelparada@cogami.gal

   

Adisbismur en Outes

Lugar de Touzas s/n, 15230 Outes (A Coruña)

Teléfono: 881 083 860

Mail: crd.valadares@cogami.gal


   

Avante en Val do Dubra

Nariño - Niveiro s/n, 15873 Val do Dubra (A Coruña)

Teléfono: 981 191 490

Mail: crd.niveiro@cogami.gal

   

Aixiña en Ourense

Rúa Recaredo Paz s/n, 32005 Ourense

Teléfono: 988 233 304

Mail: laboral@aixina.org

 

               

Palmeiro en Xove

Urbanización Palmeiro – Veiga Rigueira - San Miguel, 27879 Xove

Teléfono: 982 592765

Mail: amarina@cogami.gal

 

   

Vontade en Tomiño

Lugar da Rocha nº19 B, 36740 Tomiño

Teléono: 986 623 044

Mail: vontade@cogami.gal