Dende o ano 2011 COGAMI proporciona un servizo de fisioterapia completo e especializado adaptado ás necesidades da persoa. É un centro aberto a toda a poboación, tanto adulta como infantil, e a calquera tratamento propio dun servizo de atención fisioterapéutico, nacendo coa pretensión de especializarse e chegar a ser un referente en servizos dirixidos a persoas con discapacidade. Unha profesional titulada da fisioterapia ofrece servizos, con finalidade preventiva, educativa e terapéutica, para o tratamento das enfermidades que cursan con discapacidades ou a recuperación da funcionalidade, tratando:

- Lesións medulares (paraplexía, tetraplexía) e espiña bífida.

- Esclerose múltiple e esclerose lateral amiotrófica.

- Ataxia e Parkinson.

- Distrofias musculares e enfermedades neuromusculares raras.

- Parálise cerebral infantil e problemas locomotrices por alteración no neurodesarrollo (prematuridade, meningitis, alteracións sensoriais, problemas de tipo ortopédico, entre outras).

O obxectivo é adquirir, recuperar ou manter unha actividade funcional motora e de tratamento da dor, utlizando técnicas e métodos neurolóxicos como son Concepto Bobath, Terapia Vojta, Concepto INN, Método Perfetti e Concepto Halliwick.

Horario apertura: luns a venres de 9.30 a 14.30 h. e de 16.00 a 21.00 h.

Contacto:

Santiago de Compostela:

Centro de fisioterapia COMBINA SOCIAL

rúa Dublín, nº 3 baixo.

Tlf. 673 101 996 -  981 574 230 ext 236

Vigo:

centro F.E.S. COGAMI VIGO

As Teixugueiras 15, baixo.

Tlf. 607 20 40 39 - 986 281 893