R_ Condutor/a de camión para Santiago


REQUISITOS

Permiso de conducir de camión C.

CAP de mercadorías e tacógrafo en vigor.

Valórase experiencia na condución de camións.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Condución de camión compactador, camión gancho e plataforma.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada laboral completa de luns a venres.

Turnos rotativos.

Centro de traballo en Santiago.

Si Non