R_ Mecánico/a para Boiro

REQUISITOS

Experiencia e/ou formación en mecánica de automoción.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de mantemento de camións, soldadura, hidráulica, chapa e pintura.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal por cobertura de baixa.

Xornada completa.

Quenda de tardes.

Si Non