R_ Operario/a de taller automoción para SantiagoREQUISITOS

Valóranse coñecementos e/o experiencia nel ámbito de la automoción.

Capacidade de aprendizaxe, adaptación, traballo en equipo e iniciativa.

Dominio de ferramentas informáticas.

Imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidade.

 

FUNCIONES

Organización xeral de tarefas taller consenso con coordinador.

Recepción de VFU´ S de gruas externas.

Descontaminación, despezamento e almacenamento VFU´ S en campa.

Comprobación, marcaxe e limpeza (mesmo Lavado en máquina automática) pezas para almacenamento e venda.

Almacenamento de RPs E RNPs e envío a xestor.

Manexo del carretillo para almacenamento e tratamento dos vehículos.

Mantemento de instalacións e de maquinaria.

Rexistrar ao momento la ficha con pezas e tempos.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa e partida de luns a venres.

Horario:

De 9:30 a 13:30 e de 15:00 19:00 horas.

Si Non