R_ Orientador/a laboral para Coruña


REQUISITOS

Titulación universitaria.

Experiencia previa en orientación e/ou inserción laboral de persoas con discapacidade.

Valórase experiencia en orientación laboral mediante subveción IOBE (Xunta de Galicia).

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio.

Valórase estar en posesión do certificado de discapacidade (requisito non imprescindible).

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas con discapacidade en servizo de emprego.

Realización de entrevistas ocupacionais de incorporación á bolsa de emprego.

Realización de entrevistas de orientación laboral.

Prospección empresarial.

Visita a empresas.

Xestión de ofertas de emprego e selección de candidaturas.

Desenvolvemento de accións grupais para a mellora da empregabilidade.

Outras tarefas necesarias para o normal desenvolvemento da oficina.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal por obra con duración prevista de 1 ano.

Incorporación prevista para o 30 de setembro.

Xornada completa de luns a venres.

Si Non