R_ Personal de limpieza para Santiago


REQUISITOS

Competencias para o desenvolvemento das tarefas de limpeza de forma autonóma.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Limpeza e desinfección de máquinas, limpeza de cristais, limpeza e desinfección de saunas e piscinas, limpeza de oficinas e instalacións de cafetería.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada parcial de 22,5 horas/semanais.

Horario de 05:30 a 10:00 horas.

Incorporación inmediata.

Si Non