R_ Psicólogo/a para centros de día en Rois, Pobra e Porto do Son.

REQUISITOS

Titulación Universitaria en Psicoloxía.

Dispoñibilidade de incorporación inmediata.

Polivalencia e boa predisposición.

Experiencia previa de al menos un ano en centros de dia maiores ou residencias.

Valórase estar en posesión do certificado de discapacidade (requisito non imprescindible).

 

 


FUNCIÓNS

Realizar as actividades relacionadas co psicodiagnóstico, programas terapéuticos persoais, terapia grupal e familiar aos usuarios e ao ser contorno relacional.

Colaborar e participar non seguimento e/ou avaliación do proceso recuperador ou asistencial dous usuarios non centro.

Participar nas areas de lecer e tempo libre do usuario e familias do centro colaborar nas materias dá súa competencia prográmasnos que e realicen de formación e información ás familias dúas usuarias e as institucións.

En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que se lle pidan e que teñan relación co anterior. Si requíreselle, por criterios médicos e dá dirección, acompañará ao residente cando deba ser trasladado a centros sanitarios.

 

 


CONDICIÓNS

Lugares de traballo: Centros de Día das zonas de Rois, Pobra e Porto do Son.

Ofrécese contratación estable, desenrrolo profesional a medio – longo plazo.

Retribución segundo o Convenio Colectivo.

 

 


Si Non