R_ Xardineiro/a para Santiago


REQUISITOS

Valórase ter experiencia en posto similar e manexo da rozadora.

Permiso de conducir.

Capacidade para a realización de esforzo físico, manipulación de pesos e bipedestación.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

- Mantemento de xardíns.

-Utilizar a rozadora, cortasetos e cortacesped así como outras ferramentas de métodos manuais e mecánicos necesarios para o desempeño do posto.

- Outras tarefas inherentes ao posto.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa e partida de luns a venres.

Si Non