R_ Xerocultor/a para Arteixo


REQUISITOS

Formación profesional en Enfermería ou Atención Sociosanitaria ou o certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais.

Experiencia de polo menos un ano en posto similar.

Dispoñibilidade para realizar traballo a quendas.

Orientación ao traballo con persoas.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Axudar á persoa usuaria a realizar as actividades básicas e instrumentais, sociais e de saúde, así como a vida cotiá que non pode facer por si mesma.

Realizar aqueles traballos orientados á súa atención persoal e a súa contorna.

Si Non