R_ Xerocultor/a para Rois


REQUISITOS

Formación en atención socionitaria con certificado de profesionalidade.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas usuarias de centro de día.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal inicialmente de 3 meses.

Posibilidade de continuidade na empresa.

Lugar de traballo: Rois.

Xornada laboral 35 horas/semanais.

Si Non