S_ Administrativo/a comercial para Santiago

REQUISITOS

Formación na rama administrativa.

Experiencia previa en administración comercial de empresas vinculadas ao transporte e repartición.

Dominio do paquete Office.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Atención persoal e telefónica en empresa de transporte.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa.

Si Non