S_ Administrativo/a recepcionista para Santiago

REQUISITOS

Formación na rama administrativa como mínimo o Ciclo de FP Superior de Administración e Finanzas.

Experiencia no ámbito administrativo realizando facturación, contabilidade e xestión de compras.

Manexo alto do paquete Office e de programas de contabilidade.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Xestións administrativas, facturació, xestión de compras, contabilidade, xestión de albaranes e atención telefónica.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal (posibilidade de continuidade).

Xornada completa e partida.

De luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas.

Dispoñibilidade para a incorporación inmediata.

Si Non