S_ Asistente persoal para Coruña, Ferrol e Santiago.

Estamos a buscar para distintos puntos de Galicia asistentes persoais para prestar atención a persoas con discapacidade.

REQUISITOS

Valórase formación e/ou experiencia en postos similares.

Dispoñibilidade horaria.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a persoas con discapacidade desempeñando tarefas de apoio no aseo e hixiene, tarefas do fogar, transferencias, acompañamento e condución.

 

CONDICIÓNS

Flexibilidade horaria.

Si Non