S_ Asistente/a domiciliario/a para Noia


REQUISITOS

Certificado de profesionalidade na rama de Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente.

Capacidade para a realización de esforzo físico e bipedestación.

Permiso de conducir. Dispoñibilidade de vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención en domicilio a persoas maiores.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa.

Si Non