S_ Asistente/a persoal para Melide


REQUISITOS

Valórase formación ou certificado de profesionalidade en atención a persoas en situación de dependencia en domicilio, centros ou auxiliar de enfermería.

Permiso de conducir. Vehículo propio.

Experiencia previa na atención a persoas dependentes.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Realización de tarefas domésticas, apoio no aseo e hixiene e vestimenta, acompañamentos e condución.

 

CONDICIÓNS

Lugar de traballo en Melide.

Contrato temporal durante o mes de agosto.

Contrato xornada parcial de luns a sábado.

Si Non