S_ Auxiliar administrativo/a para Santiago

 


REQUISITOS

Formación na rama administrativa.

Experiencia na realización de tarefas similares.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Xestións administrativas básicas.

Realización de trámites coa administración e recursos humanos (xestión de vacacións, dietas e gastos de persoal).

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada parcial.

Horario de 9:00 a 15:00 horas.

Incorporación inmediata.

Si Non