S_Axente de igualdade para Santiago

REQUISITOS

Titulación universitaria en Relacións Laborais ou afíns.

Experto/a en igualdade.

Experiencia de polo menos un ano na devandita materia.

Valorable manexo de  Access.

Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Elaboración de plan de igualdade e tarefas auxiliares.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa 

Incorporación inmediata

Si Non