S_ Condutor de camión para Santiago


REQUISITOS

Permiso de conducir de camión C.

CAP de mercadorías e tacógrafo en vigor.

Valórase experiencia na condución de camións.

Zona de residencia en Santiago de Compostela.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Cobertura de diferentes rutas para cubrir vacacións do persoal.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal cobertura de vacacións con posibilidade de continuidade.

Xornada laboral completa.

Si Non