S_ Condutor/a de reparto para Santiago


REQUISITOS

Experiencia previa en condución e repartición.

Permiso de conducir B.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Condución e repartición de mercadoría na comarca de Santiago e áreas limítrofes.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa.

Si Non