S_ Cristaleiro/a para Santiago


REQUISITOS

Experiencia previa en funcións similares.

Competencias de responsabilidade e boa disposición para o desenvolvemento do traballo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Limpeza de cristais, mobiliario e abrillantado de chans.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con duración de 1 ano.

Xornada parcial de 20 horas semanais.

Si Non