S_ Delineante/a para Santiago

REQUISITOS

Formación profesional  como Técnico/a Superior en Proxectos de Edificación e/ou certificado de profesionalidade relacionada coa rama de topográfia.

Dominio do programa informático AUTOCAD.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio para o desprazamento ao centro de traballo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

CONDICIÓNS

 

 

 

 


 

Contrato temporal. Posibilidade de continuidade na empresa.

Xornada completa e partida.

Horario de luns a xoves de 8:00 a 13:30 horas e de 15:00 a 18:30 horas. Venres de 8:00 a 12:00 horas.

 

 

Si Non