S_ Electromecánico/a para Ordes


REQUISITOS

Experiencia demostrable como mínimo de 2 anos en grupos electrógenos.

Experiencia previa en reparación de motores diésel / gasolina.

Coñecementos e experiencia en soldadura.

Residencia na zona de Ordes ou proximidades.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Mantemento e reparación xeral dos grupos electrógenos a nivel mecánico e eléctrico.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada de traballo en quendas rotativas de mañá, tarde e noite.

Si Non