S_ Encargado/a de mantemento para Oleiros

REQUISITOS

Formación profesional en electromecánica ou electricidade con parte industrial.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Mantemento de máquinas e instalacións , reparación de avarías e incidencias.

 

CONDICIÓNS

Dispoñibilidade horaria.

Si Non