S_ Guía turístico/a para Pontedeume

REQUISITOS

Titulación universitaria na rama de Historia, Historia da arte, Turismo ou equivalentes.

Valórase experiencia en servizos similares.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención a visitantes.

Tarefas propias como guía de turismo.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada parcial con diferentes quendas en función da tempada.

Dispoñibilidade para traballo as fins de semana.

Si Non