S_ Instalador/a de alarmas contraincendios para Carballo


REQUISITOS

Nivel formativo de Ciclo medio ou superior na rama de electricidade ou electrónica.

Permiso de conducir B.

Dispoñibilidade para desprazarse a nivel de todo Galicia.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Instalación e montaxe de alarmas contraincendios.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal por obra e/ou servizo.

Xornada completa.

Horaria quenda partida (mañá e tarde).

Si Non