S_ Monitor/a deportivo para Ourense


REQUISITOS

Titulación universitaria de INEF ou TAFAD (Técnico Superior en Animación e actividades físicas e deportivas).

Permiso de conducir B. Vehículo propio.

Experiencia mínima de 6 meses.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente total.

 

FUNCIÓNS

Dinamización e control de sálgaa fitness e desenvolvemento de programas de adestramento.

Labores puntuais de recepción, atención ao público e xestións administrativas.

 

CONDICIÓNS

Xornada laboral 22 horas/semanais en horario de tarde.

Contrato temporal de 4 meses aproximadamente.

Incorporación prevista o 11 de marzo de 2019.

Si Non