S_ Operario/a de instalación de fibra óptica para Santiago


REQUISITOS

Valorable coñecementos e/ou experiencia en cableado eléctrico e/ou conexións.

Moi valorable permiso de conducir B e curso básico de prevención de riscos laborais.

Capacidade para a realización de traballos en alturas non superiores a 3-4 metros coa utilización de escaleira.

Boa destreza manual, equilibro e bipedestación.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de fusión e conexión de caixas de fibra óptica.

 

CONDICIÓNS

A localización para a saída aos distintos puntos de traballo é Santiago.

Xornada laboral completa en horario de 7:00 a 16:00 horas de luns a venres.

Incorporación inmediata.

Si Non