S_ Operario/a industria da madeira para comarca Santiago


REQUISITOS

Capacidade para a bidepestación durante a xornada laboral e manipulación de pesos.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio para o desprazamento ata o centro de traballo.

Capacidade de aprendizaxe e para o traballo en equipo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas auxiliares en función da sección asignada: Embalaxe, limpeza e clasificación de pezas, tarefas de lixado, preparación de mercancia, armado de caixóns..

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa.

Horario en función da sección correspondente.

Pode ser xornada partida ou continua (quendas rotativas).

Incorporación inmediata.

Si Non