S_ Peón de estradas para Zas


REQUISITOS

Capacidade para a realización de esforzo físico.

Permiso de conducir. Vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas auxiliares de apoio a oficiais de construción.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa e partida.

Si Non