S_ Persoal de almacén para Oroso


REQUISITOS

Competencias de responsabilidade, organización e traballo en equipo.

Preferentemente dispoñer de curso de operador de carretillas elevadoras.

Dispoñibilidade de vehículo propio para o desprazamento ao centro de traballo.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Posibilidade de estabilidade na empresa.

Xornada completa.

Si Non