S_ Persoal de limpeza para Allariz


REQUISITOS

Valórase experiencia en postos similares.

Capacidade de organización e autonomía para a realización das tarefas encomendadas.

Capacidade para desempeñar traballo en alturas (limpeza de cristais).

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente total.

 

FUNCIÓNS

Limpeza de locais de tendas.

Limpeza de aseos, andeis..

Limpeza de cristais (traballo en altura).

Apertura e peche de locais.

 

CONDICIÓNS

Contrato evential para cobertura de IT.

Xornada parcial de martes a domingo (20 horas/semana).

Horario de mañá:

- 4 días de 7:00 a 10:30 horas.

- 2 días de 7:00 a 10:00 horas.

Previsión de incorporación en xuño.

Si Non