S_ Pintor/a chapista para Santiago

REQUISITOS

Formación e/ou experiencia no posto.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Contrato de substitución.

Xornada completa intensiva en quenda de tarde ou mañá (quenda fixa).

Incorporación inmediata.

Si Non