S_ Pizzero/a para Santiago

REQUISITOS

Competencias de orientación ao cliente e capacidade para a bipedestación durante a xornada laboral.

Valórase experiencia previa en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Elaboración e preparación de pizzas.

Atención ao público para a venta de bebidas e pizzas.

Cobranza en caixa.

Limpeza do establecemento e da cociña.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal de 1 ano.

Xornada completa.

Dispoñibilidade horaria e para traballar os fines de semana (libre 2 días á semana que se van alternando).

A xornada laboral alternan semanas de xornada intensiva (horario de 15:30 horas a 00:30 horas) e semanas de xornada partida (horario de 11:30 horas a 15:30 horas e 20:00 a 00:00 horas).

Incorporación inmediata.

Si Non