S_ Planchador/a para Comarca do Barbanza

REQUISITOS

Capacidade de bipedestación, pesos moderados e boa mobilidad nas extremidades superiores.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Pasado o ferro de roupa.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa de luns a venres.

Xornada continua intensiva en horario de 7:00 horas a 15:00 horas.

Si Non