S_ Taxista para Carballo


REQUISITOS

Permiso de conducir B.

Antigüedad de 10 anos do permiso de conducir.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Realización do servizo de taxi.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.

Quendas rotativas de mañá, tarde ou noite de luns a venres.

Si Non