S_ Traballador/a social para Ferrol


REQUISITOS

Titulación universitaria de Diplomatura ou Grao en Traballo Social.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Coordinación de servizo de axuda no fogar.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Duración 1 ano.

Xornada parcial.

Si Non