S_ Vixiante/a de seguridade para Santiago


REQUISITOS

Carné de vixiante de seguridade.

Permiso de conducir.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Coberturas puntuais como persoal de seguridade en zona de Santiago de Compostela.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa.

Dispoñibilidade horaria.

Si Non